Adrianna Murawska

Adrianna Murawska
psycholog, psychoterapeuta
tel. 601 721 768

W ramach Poradni Rodzinnej prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoedukację, doradztwo i wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Pracuję indywidualnie z osobami, które:
• doświadczają trudności i konfliktów w relacjach partnerskich i rodzinnych,
• cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości,
• doświadczają samotności, smutku i poczucia straty,
• znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych,
• doświadczają nadmiernego stresu i jego skutków,
• mają trudności z podejmowaniem decyzji i realizacją swoich potrzeb

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji pod nadzorem superwizora PTPP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.