kontakt

Ewelina Modzelewska, tel. 692-717-373

logopeda/neurologopeda

(codziennie między godz.16:00 a 20:00)

 konsultacje w gabinecie:

poniedziałki: 14.00 – 19.00

lub w ustalonym terminie

 ul. Kwiska 5/7, II piętro, gab. 220

54-210 Wrocław