Pedagog

bhBeata Hocyk
pedagog, terapeuta pedagogiczny
socjoterapeuta
tel. 697 697 968

 

 

 

 

 

Zapraszam Cię jeżeli:

• potrzebujesz wsparcia i rozmowy w sytuacji kryzysowej,
• jesteś rodzicem i chcesz zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze,
• martwisz się rozwojem swojego dziecka,
• szukasz pomocy dla dziecka, które ma trudności w nauce, zachowaniu (nadpobudliwość, problemy z koncentracją, nadmierna nieśmiałość lub agresja itp.)
• chcesz nauczyć się jak tworzyć bliską i ciepłą relację ze swoim dzieckiem, jak z nim rozmawiać i bawić się,
• doświadczasz przemocy,
• masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

Jestem pedagogiem, terapeutą w zakresie pomocy pedagogicznej oraz certyfikowanym socjoterapeutą. Posiadam szeroką wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z rozwojem dziecka i jego zaburzeniami. Moja wiedza teoretyczna jest poparta osobistymi doświadczeniami terapeutycznymi poprzez bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą.
Pozytywne nastawienie do otaczającej mnie rzeczywistości sprawia, że wierzę w sukces każdego człowieka. Ogromną część swojego czasu poświęcam dzieciom ze specyficznymi trudnościami. W pracy zarówno z najmłodszymi jak i osobami dorosłymi, staram się wykorzystywać najnowsze programy i pomoce dydaktyczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu miejscach, prowadząc terapię indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą, udzielając konsultacji indywidualnych, rodzinnych, wychowawczych. Obecnie pracuję jako pedagog specjalny w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi oraz w szkole podstawowej jako terapeuta pedagogiczny. Przez kilka lat zajmowałam się pracą z młodzieżą niedostosowaną społecznie, a od 2016 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Pomoc rodzinie jest dla mnie ważnym obszarem pracy zawodowej.