Mediator

ib

Izabela Bereżecka

mediator rodzinny

tel. 510 251 659

 

 

Prowadzę konsultacje mediacyjne i  mediacje w obszarze spraw:

  • rozwodowych (np. podział majątku, ustalenie kontaktów, ustalenie alimentów)
  • rodzinnych (np. spory miedzy partnerami, członkami rodziny, konflikty rodzic-dziecko)
  • społecznych (np. spory sąsiedzkie, spory lokalne, konflikty w szkołach)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz PWSZ o specjalności administracja publiczna. Członkinią PCM. Ukończyłam podyplomowo Akademię Mediatora na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie nabyłam wiedzę z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych i karnych dla nieletnich. Odbyłam specjalistyczne szkolenie z mediacji rówieśniczych i szkolnych. Podczas pracy wykorzystuję swoje zdolności interpersonalne w rozmowach z sądami, prokuraturami, policją i komornikami. Ponadto posiadam wiedzę z zakresu prawa o notariacie, prawa rodzinnego, spadkowego i karnego. Zainteresowania: historia II wojny światowej, książki i wycieczki z rodziną.

ZALETY MEDIACJI 

Rozwiązanie sporu zależy tylko i wyłącznie od stron, a udział  profesjonalnego mediatora pozwala przeprowadzić stronom skuteczne rozmowy i osiągnąć porozumienie. Mediacja tworzy szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie sporu, a porozumienie wypracowane podczas mediacji ma duże szanse być szybko zrealizowane. Nie bez znaczenia jest też fakt, że postępowanie mediacyjne jest zdecydowanie tańsze i szybsze od postępowania arbitrażowego czy procesu sądowego. Mediacja pozwala stronom także  na utrzymanie wzajemnych relacji.