oferta

Wydaje Ci się, że Twoje dziecko ma problemy z wypowiadaniem głosek?

Zrozumienie jego mowy sprawia Ci trudności? Nie zwlekaj! Pomóż swojemu dziecku jak najszybciej!

Zajmuję się diagnozą i terapią wad wymowy:

 •       mowa bezdźwięczna (głoski dźwięczne wymawiane są jak bezdźwięczne);
 •       dyslalia całkowita;
 •       sygmatyzm nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych w trzech szeregach:
 •       syczącym: s, z, c, dz;
 •       ciszącym: ś, ź, ć, dź;
 •       szumiącym: sz, ż, cz, dż;
 •       rotacyzm nieprawidłowa wymowa głoski r;
 •       kappacyzm nieprawidłowa wymowa głoski k;
 •       gammacyzm nieprawidłowa wymowa głoski g;
 •       betacyzm nieprawidłowa wymowa głoski p, b;
 •       lambdacyzm nieprawidłowa wymowa głoski l;
 •       zaburzenia słuchu fonematycznego – ćwiczenia słuchowe rozwijające umiejętność prawidłowego różnicowania głosek;
 •       mowa nosowa (rynolalia);
 •       krótkie wędzidełko podjęzykowe;
 •       opóźniony rozwój mowy;
 •       usprawnianie aparatu artykulacyjnego –
  • niepłynność mówienia;
  • afazja, dysfazja, dyzartria;
  • zaburzenia związane z jedzeniem: ssaniem, połykaniem, żuciem, itd.;
  • karmienie dzieci: nauka prawidlowych wzorców picia i jedzenia

Metody i środki dydaktyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta oraz stymulują jego rozwój.

CENNIK:

30 min 60 PLN
45 min 80 PLN
diagnoza 100 PLN