O nas

Poradnia Rodzinna BAJKA prowadzona jest przez Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży BAJKA od roku 2011 i jest współfinansowana przez Gminę Wrocław w ramach projektu „Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne”

Koordynator projektu: Agnieszka Rychter, tel. 507-138-061

Stowarzyszenie prowadzi również Niepubliczne Przedszkole BAJKA, które działa z sukcesem od 2001 roku zapewniając codziennie opiekę, zabawę i edukację blisko stu dzieciom w wieku 3 do 6 lat.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21-03-2001 we Wrocławiu.

Numer KRS: 0000003465

Siedziba: 54-218 Wrocław, ul. Kłodnicka 22

NIP: 894-26-76-693