Anna Rogowska

ania-rpsycholog, psychoterapeuta

tel. 793 417 813

 

Jestem psychologiem – absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o kierunku psychologia, specjalność – psychoprofilaktyka, opieram się na nurcie psychologii zorientowanej na proces. Pracuję z traumą. Posiadam doświadczenie zawodowe w dziedzinie poradnictwa, terapii indywidualnej i małżeńskiej, terapii dzieci i młodzieży.

W swojej praktyce skupiam się na pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz pracy terapeutycznej z kobietami. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla kobiet. Pracuję metodami niedyrektywnymi, opartymi na relacji, w podejściu rozwojowym, humanistycznym. W swojej pracy korzystam z wielu metod terapeutycznych m.in. psychologii procesu, arteterapii, pracy z ciałem, GPS. Czerpię ze snów, baśni, mitów jako drogowskazów w procesie klienta. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje szkoląc się u polskich jak i zagranicznych nauczycieli. Pracę poddaję regularnej superwizji.